Rucklaren på Jylland

I 1961 såg Gert Cervin ”The Rake’s Progress” av Igor Stravinskij i en uppsättning av Den Jydske Opera och Aarhus Byorkester. Han ger en bakgrund till hur operan blev till och jämför den danska föreställningen med Stravinskijs egen inspelning från Metropolitan 1953.

Av Gert Cervin

DISKOFILKLUBBEN I LUND: Artikeln är hämtad ur “Meddelanden från Diskofilklubben i Lund” årgång 7 nr. 1, november 1961.

Det har ingått i det allmänna medvetandet att ett gott libretto är något ytterst sällsynt. Den förtjänstfulle tonsättaren bör kämpa en lång och förtvivlad kamp för att göra musikteater av en nödtorftigt hopsnickrad text. Beethovens fall är ju bekant. Mot den bakgrunden kan man beteckna ”The Rake’s Progress” ) som ett, alltifrån tillkomsten, ofattbart lyckosamt verk.
(Svensk titel: ”Rucklarens väg”. På danska: ”Lastens vej”. Red. anm.)

Fortsätt läsa ”Rucklaren på Jylland”