Elektra komplett

Endast Birgit Nilsson (48) och George Solti (54) har hittills gjort Elektra komplett.

TEXT: Ingemar Schmidt-Lagerholm

Året var 1966 och platsen den sedvanliga Sofiensaal i Wien. Och stereoproducent så klart Deccas John Culshaw. (Samma team som för den första suveräna Wagnerringen i stereo.)

Bloggen    www.vivaopera.se   serverar här som ljudfiler i original alla fyra vinylsidorna. Svårt att förstå varför ingen annan utgåva (CD eller DVD), varken tidigare eller senare har givit sångtexten och notgestalten not för not helt fullständigt.

Solti klockas i det här fallet till 1h48. Omkring fem minuter kortare i samtliga övriga fall. Och det rör sig inte om långsammare tempi för Soltis del utan om bokstavligen bortplockade partitursidor hos samtliga andra interpreter.

Det är inte lätt att enkelt ge konkret upplysning om vad som drabbas. Det finns ett utgivet libretto. För vad som på tyska benämns ”Übliche Striche” (vanliga förkortningar) plägar jag ange sidnummer (ls): ls 31, ls 32-33, ls 40, ls 41-42, ls 43-44, ls 51-52.

Jag finner ingen riktig konsekvens. Mestadels tillämpas individuellt olika blott några av dessa förkortningar.

För den läsare som hör av sig skall jag gärna vara behjälplig med att finna dessa ställen.

Birgit Nilsson har väl yttrat att det var onödigt med skivbolagsreklam om att en eljest ohörbar cymbal i all ohejdbar auditiv fidelitet hördes, därtill i positionsstereo. Det var ju hennes magnifika röst det egentligen borde handla om. Och rätt så.

 
 Skivsida 1. Längd 25:46
 Skivsida 2. Längd 27:41
 Skivsida 3. Längd 28:59
 Skivsida 4. Längd 25:12