Cambridge Analytica och Trollen i Sankt Peterburg

Inte utan fog och med halvsekellång erfarenhet föreställer sig Ingemar det urartade nätflödet så här. Det rör sig om riktade attacker för att splittra en västvärld i kris.

En reflektion av Ingemar Schmidt-Lagerholm

Tror att just en situation av kris eller vippande kan göra sådana attacker framgångsrika, varpå det ena ger det andra. Har sannolikt pågått väldigt länge. Orimligt för mig att bringa en djupare analys. Att Steve Bannon (USA och Cambridge Analytica) respektive Vladimir Putin (Trollfabriken i Sankt Peterburg) på sina olika sätt finns med kan endast av mig personligen misstänkas. Helt säkert med helt olika ambitioner.

Här är några stationer från överblickbar närtid. Börjar med Norge.

  1. Stortingsvalet i Norge hösten 2013 förlorades knappt och oväntat av Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg. Ett högerpopulistiskt parti, ”Fremskrittspartiet” kom i regeringsställning.
  2. Folkomröstning i Storbritannien 23 juni 2016 om utträde ur EU. Knapp seger för dem som förespråkade utträde (Brexit).
  3. Hösten 2016. Knapp seger i USA för populistrepublikanen Donald Trump över Hillary Clinton, tradtionell demokrat.
  4. Katalonien (Barcelona) och Spanien (Madrid). Självständighetsrörelse med svängningar sedan minst mitten av 2010-talet. Sig eskalerande konflikthärd sedan en formell förklaring om självständighet gjordes 27 oktober 2017.
  5. Ehuru ett socialdemokratiskt block i Italien (Gentiloni, Renzi, Paduan; tillika med en i grunden samstämmig president, Matarella) hade skött regeringinnehav synnerligen väl, blev det en seger för ett illavarslande högerblock (Salvini, Berlusconi, Meloni). Matteo Salvini som i skrivande stund ser ut att ta posten som premiärminister har ett brokigt och delvis kriminellt förflutet. Blocket som helhet har många olikartade separatistiska ambitioner samt upprätthåller regelrätta kontakter med franska ultrahögerns Marine Le Pen.
  6. Vad Ingemar indirekt genom Erland (von) Hofsten inbillar sig kunna ana om valstatistik är att segern för Putin med 77 % vid 67 % valdeltagande vore bättre manipulerade med tvärt om   – det vill säga en tänkbar seger med 67 % vid 77 % valdeltagande. En totalt värdelös spekulation eftersom ingen i väst tar Putins siffror med något som helst allvar.

indirekt innebär i det här fallet att Erland von Hofsten var umgängesvän med Ingemars föräldrar Barbro (Lagerholm) och Folke Schmidt. (Har träffat honom någon enstaka gång i mellersta tonår.) Sedan tidiga tonår minns Ingemar detta namn och har följt vad som därigenom har kommit offentligheten till buds.