Sjuttonhundratalets reningsbad

Den så kallade filosofiska upplysningstiden på 1700-talet omhuldade en del tankar som åtminstone teoretiskt kunde göra samhället mera humant.

En reflektion av Ingemar Schmidt-Lagerholm

Men människans förmåga att begå illdåd är obegränsad. ”Franska revolutionen” (alltifrån 1789) åt upp sig själv. Och Holocaust (Förintelsen) i början av 1940-talet skall vi förvisso nämna. Engelsmannen David Irving, fransmannen Robert Faurisson tillhör dem som vill påstå att förintelselägret i Auschwitz vore ett påhitt, och svensken Jan Myrdal stöder dem, på sitt sätt. (Auschwitz är det tyska namnet på den polska staden Oświęcim som ligger cirka 60 kilometer väster om Kraków i sydöstra Polen.)

Genom sin fader diplomaten Björn von Otter kom den svenska sångerskan Ann-Sofie von Otter i kontakt med den så kallade Gerstein-rapporten. Kurt Gerstein var en tysk officer som smugglade sig själv in i Auschwitz / Oświęcim för att ta reda på huruvida det han misstänkte verkligen var sant. Och det var det i allra värsta grad.

Det finns svenska så kallade Sverige Demokrater som sällar sig till Förintelseförnekare. ”Annales-skolan” kallas en grupp franska historiker som framhöll att historien på lång sikt (la longue durée) alltid upprepar sig ’på gott och ont’. Men nu till mera ”positivistiska” trender under sjuttonhundratalet. (Icke inom parentes kan väl ifrågasättas huruvida USA i alla avseenden hängde med)

  1. Tortyr är ingen bra förhörsmetod för att skapa långsiktigt resultat.
  2. Dödsstraff är inte så bra om man hoppas på fortsatta upplysningar.
  3. Böndernas livegenskap har spelat ut sin ekonomiska roll.
  4. Slaveriet ger inte per automatik bra arbetskraft.
  5. Giftermål borde få ske över alla klass- och klangränser. Spanska kungahuset hade totalt inavlat sig själv.

Dessa fem eller flera liknande punkter spred sig över lutheranskt och katolskt västeuropa. Delvis även till ortodoxa Ryssland med ’Peter den store’ och ’Katarina den store’ såsom zapadniki (västvänliga) härskare.

Allt detta betyder att exempelvis syrianer eller kopter från Mellanöstern inte kan hävda deras så kallade urkristendom är den förnämligaste. De har gått miste om sjuttonhundratalets reningsbad. Samma gäller för de ’boer’ från Nederländerna som redan på 1600-talet flydde till Sydafrika undan spanskt förtryck. Och som så sent som 1949 lyckades införa ’apartheid’ (rasåtskillnad) i ”sitt” land.

Inte heller Islam har genomgått något motsvarande reningsbad via 1700-talets upplysningsfilosofer. Det har nästan alltid funnits krigisk islam (jihad = heligt krig) främst från sunnimuslimsk sida. Islam har förvaltat hellenistisk högkultur (biblioteket i Alexandria vid Nilmynningen) samt det konstfulla Alhambra i södra Spanien. Shiamuslimerna (world-wide en minoritet) skulle aldrig komma på idén att förstöra Persiens eller Mesopotamiens minnesmärken så som nyligen har skett av helt sunnimuslimska Isis på syriskt och irakiskt område.